September 24, 2008

Shaykh Abu Bakr Shatry - Surah Infitar

Bacaan al-quransurah Infitar

September 22, 2008

Surah As-Sajdah - Syeikh Misyari

Bacaan al-quran Surah As-Sajdah - Syeikh Misyari

September 19, 2008

Muhammad bin Saalim Al Kanderi- Surah An Najm

Bacaan al-quran - Adik kepada Fahd Al-Kanderi